ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

– พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป

– การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองสวยงาม และผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม

– การแสดงดนตรีไทย

– การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง

– การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น

ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419155638421

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More