ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานอุตสาหกรรมสุรินทร์ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวด รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565

สำนักงานอุตสาหกรรมสุรินทร์ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวด รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565” ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อชิงโล่รางวัลจาก รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทรางวัล มีดังนี้

(1) สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป (Technology and Machinery for Agricultural) ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(2) สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม(Technology and Machinery for Manufacturing) ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระบวนการผลิตสินค้าในปริมาณมาก

(3) สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต(Technology and Machinery for energy, environment and quality of life) ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม หรือมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(4) สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป ภาคการผลิตและบริการ(Application program for production or service sector) ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน หรือระบบ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อภาคการผลิตและบริการ

สามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทร 02-712-2096 / 064-946-3982 (คุณอภิญญา)

เว็บไซต์ https://thai-machinery.or.th/machinery-awards-2022-th/

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419151206391

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More