ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นพค.16 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

นพค.16 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้ (19 เม.ย.65) เวลา 07.30 น. นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสา จำนวน 12 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดกลางจำนวน 1 คันลงพื้นที่ ออกให้ความช่วยเหลือ นางหนูเทียน วันวาน ราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 บ.โนนตูม ม.5 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ที่ประสบวาตภัยพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 พร้อมมอบน้ำดื่ม นทพ.จำนวน 100 ขวดให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ราษฎรผู้ประสบภัย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419142353357

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More