ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุโขทัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จ.สุโขทัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันนี้ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการมุ่งปฏิรูปการศึกษา ให้เกิดการกระจายอำนาจเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการบริหารให้กับโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายที่สำคัญ 4 ประการ คือ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้, การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, กระจายอำนาจและให้อิสระหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง รัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม ต่อไป

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419160109428

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More