ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสีฟ้า จังหวัดสิงห์บุรี

แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสีฟ้า จังหวัดสิงห์บุรี

พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสีฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พลตรี ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 , พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จ.สิงห์บุรี , นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ณ ห้องประชุมชายเมืองสิงห์ กอ.รมน. จังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ต่อจากนั้น พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสีฟ้าที่หมู่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งมอบชุดดำรงชีพให้กับศูนย์ CI วัดเสาธงทอง สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมมือกันป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง โดยกำหนดแนวคิด “หมู่บ้านปลอดโควิด” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 จังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และ กอ.รมน.สิงห์บุรี ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น เพื่อลดการแพร่เชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน และดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว โดยมาตรการมีการคัดกรองบุคคลเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มข้น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้องถิ่นท้องที่ และภาคประชาชน เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะยังคงใช้มาตรการเดิมร่วมกันเพื่อปกป้องหมู่บ้านและชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419155346418

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More