สอศ. จับมือ. บริษัท ร็อคส์ จำกัด พัฒนาการเรียนการสอน สร้างงานสร้างอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา

สอศ. จับมือ. บริษัท ร็อคส์ จำกัด พัฒนาการเรียนการสอน สร้างงานสร้างอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายชยภัทร ทองเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านค้าปลีก และอาหาร ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์