ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอศรีบุญเรือง และผู้ป่วยติดเตียง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอศรีบุญเรือง และผู้ป่วยติดเตียง

นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายอนันต์ชัย เมหิ นายสุนันท์ ชายมัน และนายเนติรัฐ บุตรวัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู และปกครองอำเภอศรีบุญเรือง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่นางทองย่อย บุญมี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้มอบเงินสด ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และปลอบขวัญให้กำลังใจ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

จากนั้น ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ร่วมรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420101305603

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More