ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 256465 เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตราคาสูงกว่าราคาตลาด 200-300 บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 256465 เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตราคาสูงกว่าราคาตลาด 200-300 บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขารัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสี ช่วยให้เกิดการแข่งขันรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้ราคาสูงขึ้น มีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การซื้อขายเกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขารัตนบุรี โดยวันที่ 19 เม.ย.65 มีเกษตรกรมาขาย 58 ราย ผู้ซื้อ 2 ราย ชนิดข้าวเปลือก หอมมะลิ ข้าวชัยนาท และข้าวปทุมธานี ปริมาณข้าวรวม 134.023 ตัน มูลค่ารวม 1,119,498.70 บาท เกษตรกรขายข้าวในตลาดนัดได้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปไม่น้อยกว่าตันละ 200-300 บาท

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420100710599

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More