ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปประธรรม

จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปประธรรม

จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นายอำเภอทุกอำเภอ และครูภูมิปัญญาช่างทอผ้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ใช้และสวมผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ให้เกิดการแพร่หลายและเกิดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ประกาศลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสะท้อนให้เห็นมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

1. ผ้าโฮล

2. ผ้าอัมปรม, อันปรม

3. ผ้าสมอ, ผ้าสะมอ, ซมอ

4. ผ้าอันลุยซีม, อันลูนซีม, อันลุญซีม

5. ผ้าละเบิก

6. ผ้าสาคู

7. ผ้าหางกระรอก ผ้ากะเนียว

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดส่งลายผ้าโฮลให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันภูมิใจในผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทยในโอกาสต่างๆ

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420110352646

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More