ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นำจิตอาสาลงพื้นที่พัฒนาบริเวณโดยรอบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นำจิตอาสาลงพื้นที่พัฒนาบริเวณโดยรอบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายรอมดอน หะยีอาแว นายอำเภอมะนัง ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอมะนัง พร้อมด้วย นายนพดล จีนลิบ ปลัดอำเภอมะนัง นำทีมจิตอาสา ประกอบด้วย

– ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง เจ้าหน้าที่จาก

– โรงพยาบาลมะนัง

– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง

– องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

– สถานีตำรวจภูธรมะนัง

– สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง

– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง

– สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง

– กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา จำนวน 75 คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมประกอบด้วย ปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดขยะ บริเวณโดยรอบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายน้ำรอบ ผัง 20) ให้มีความสะอาด สวยงาม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420105203629

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More