ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้วกว่า 6,408 ล้านบาท

MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้วกว่า 6,408 ล้านบาท

ตามที่ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้น 2,357,486 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,408 ล้านบาท

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์