ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน จัดเทศกาลชิมข้าวเหนียวมะม่วง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Summer in the River : Let’s eat Mango Sticky Rice.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน จัดเทศกาลชิมข้าวเหนียวมะม่วง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Summer in the River : Let’s eat Mango Sticky Rice.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย เทศบาลตำบลปาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีตำรวจท่องเที่ยวปาย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์ กำหนดจัดงาน “เทศกาลชิมข้าวเหนียวมะม่วง” Summer in the River : Let’s eat Mango Sticky Rice ณ บริเวณถนนคนเดินอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน – อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 – 22.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างการรับรู้อาหารไทย โดยนำจุดขายในเชิงอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม มาผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ให้เป็นจุดขายใหม่ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในสาขาต่างๆ

ภายในงานจัดให้เข้าชมฟรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอลล้างมือ รวมทั้งการเว้นระยะห่าง ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่ายหรือเป็นภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ใบตองตึง ใบตอง กล่องกระดาษ และมีการคัดแยกทิ้งขยะ โดยมีการจัดแสดงดนตรีจากศิลปินในท้องถิ่น มีการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งจะมีการออกแบบเมนูข้าวเหนียวมะม่วงให้เชื่อมโยงกับอาหารท้องถิ่นอื่น ๆ อาทิ ข้าวซอย ไข่ป่าม ฯลฯ ตลอดจนกิจกรรมการชิงรางวัลของที่ระลึกจาก ททท. ทรรศการผ้าเอื้องแซะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอน และสาธิตน้ำสมุนไพรไทย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอปาย

สำหรับผู้ซื้อ Package ร่วมกิจกรรม “ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย” จากผู้ประกอบการในอำเภอปาย จะได้รับคูปองชิมข้าวเหนียวมะม่วงภายในงานฟรี ซึ่งกิจกรรม “ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย” เป็นกิจกรรมทางน้ำที่กำลังเป็นที่นิยมหน้าร้อนของอำเภอปาย โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในช่วงบ่าย แบ่งการล่องห่วงยางเป็น 2 ช่วง ช่วงละประมาณ 40 นาที บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีการพักเล่นกิจกรรมวิถีไทย อาทิ มวยทะเล แชร์บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ฯลฯ ซึ่งถือเป็นเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวในหน้าร้อนรูปแบบใหม่ที่การมาท่องเที่ยวอำเภอปายไม่ได้เหมาะแค่เพียงหน้าหนาวเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982 – 3 หรือ Facebook : TAT Maehongson ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420124809705

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More