เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 หมู่สำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 หมู่สำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันนี้ ( 20 เมษายน 2565 ) ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา หมู่ที่ 3 หมู่สำเภาอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จากโครงการ จีจีพี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ( Embassy of Japan in Thailand ) ผ่านความร่วมมือทางเศษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ภายใต้โครงการ “ The Project for Constructing an Elderly Support Center at Utapao Sub-District Administrative Organization in Chainat Province ”พร้อมด้วยนางมัดสึโอะ ฮิโรโกะ เลขานุการเอก, นางสาวทาคากิมิ มิสะ เลขานุการโท หัวหน้าโครงการ จีจีพี , และนางฮายาคาวา ยูมิโกะ ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ และอนุเคราะห์สนับสนุนเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 2,810,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา นั้น ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มติดบ้าน ติดสังคม ติดเตียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงวัยอย่างคุณภาพ โดยได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในรูปแบบการฝึกอบรมนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านสุขภาพด้านอาชีพทำให้ผู้สูงอายุในช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420113942681

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More