ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผวจ.แพร่ ลงพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ กระตุ้นการขจัดความยากจน เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ตกเกณฑ์ TPMAP 5 มิติ

ผวจ.แพร่ ลงพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ กระตุ้นการขจัดความยากจน เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ตกเกณฑ์ TPMAP 5 มิติ

วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะทำงานติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ โดยนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของอำเภอเมืองแพร่ ต่อคณะติดตาม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณ์ในแต่ละมิติ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ฯลฯ

ด้านนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้เสนอให้อำเภอคัดเลือก best practice หรือกรณีที่ช่วยเหลือแล้วประสบความสำเร็จของอำเภอ ไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือครัวเรือนอื่นต่อไป

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จึงเน้นย้ำให้อำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ อำเภอเมืองแพร่ได้มีการช่วยเหลือครัวเรือนไปแล้วกว่า ร้อยละ 83 เนื่องจากมีแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจน และมีภาคีการพัฒนาที่พร้อมให้การช่วยเหลือ มั่นใจช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ครบร้อยละ 100 ได้ทันตามห้วงเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มีการลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ 2 ครัวเรือน ได้แก่ นางสมศรี วันมหาชัย เลขที่ 28/5 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ และนางเลื่อน พยัคชน เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พันธุ์ผัก และแนะนำแนวทางลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420115124685

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More