สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน (Job Fair 2022) วันที่ 28 เมษายนนี้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน (Job Fair 2022) วันที่ 28 เมษายนนี้

นายพิทยา พิลาทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ โครงการนัดพบแรงงาน กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานได้มีโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง โดยมีตำแหน่งงานว่าง มากกว่า 300 อัตรา ทั้งในจังหวัดพะเยาและต่างจังหวัด โดยกำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair 2022) ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทร.054-887264

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420115340686

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More