ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานและทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ผู้ว่าฯ สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานและทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่อำเภอวังม่วงและอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านไปมอบให้ด้วย

โดยจุดแรกผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะออกเดินทางไปพื้นที่ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เยี่ยมบ้านและครอบครัว นายวัชราภรณ์ อภิรักษ์ ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 190 หมู่ 4 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะออกเดินทางไปพื้นที่ อ.เสาไห้ เยี่ยมบ้านและครอบครัว นางสาวนลพรรณ อ้วนอินทร์ นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ ” วิมลวิทยานุกูล ” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) อาศัยอยู่กับครอบครัว ที่บ้านเลขที่ 49 หมู่ 2 ต.หัวปลวก ล.เสาไห้ จ.สระบุรี

และจุดที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะออกเดินทางไป ที่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เยี่ยมบ้านและครอบครัว นางสาววิไลวรรณ ขันโท นักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

การลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนเพื่อให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมเรื่องการเป็นอยู่และถามปัญหาในด้านการเรียน ความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูง และความต้องการศึกษาด้านที่นักเรียนทุนอยากศึกษาต่อพร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการที่นักเรียนต้องการ

ทั้งนี้ นักเรียนและครอบครัวผู้รับทุนต่างสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนักเรียนที่ได้รับทุนได้กล่าวว่า จะตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420161254827

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More