ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สมุทรปราการ มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านชุมชนสีฟ้า

จ.สมุทรปราการ มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านชุมชนสีฟ้า

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบธงและเกียรติบัตรตามโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านชุมชนสีฟ้า “หมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้าต้นแบบ” ไม่มีโควิด–19 จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ กอ.รมน.จว.สมุทรปราการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านชุมชนสีฟ้า “หมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้าต้นแบบ” ไม่มีโควิด–19 จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แต่ระดับหมู่บ้าน และตำบลให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนทุกคน การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421102830016

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More