ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมเดินหน้าสำรวจเส้นทางวางสายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าบนเกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าสูงกว่าปกติ หลังลงพื้นที่สำรวจร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมเดินหน้าสำรวจเส้นทางวางสายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าบนเกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าสูงกว่าปกติ หลังลงพื้นที่สำรวจร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า หลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าบนเกาะหลีเป๊ะมีราคาสูงกว่าปกติ ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ ผ่านโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่าง ๆ (เกาะหลีเป๊ะ) รวม 3 ทางเลือก คือ เคเบิลใต้น้ำ โรงจักรดีเซล และระบบไมโครกริด โดยคาดว่าการวางเคเบิลใต้น้ำจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งถัดจากนี้จะมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกเล็กน้อย เบื้องต้นได้กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นทางวางสายเคเบิลใต้น้ำ เริ่มจากบริเวณท่าเรือปากบารา แวะขึ้นจุดแรกที่เกาะตะรุเตา ก่อนขึ้นจุดที่สองที่เกาะอาดัง และขึ้นที่เกาะหลีเป๊ะ บริเวณหาดประมง ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร

โดยปลายเดือนเมษายน 2565 จะส่งทีมลงมาสำรวจเพิ่มเติม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อสำรวจจุดขึ้นสายเคเบิลใต้น้ำ โดยได้กำหนดจุดไว้ที่บริเวณหาดประมง ซึ่งเป็นจุดขึ้นลงเรือของชาวประมงในพื้นที่อยู่แล้วและเป็นแนวปลอดปะการัง เพื่อตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการในจุดนี้ได้จริงหรือไม่ หากได้ก็จะสรุปรายละเอียดทั้งหมด พร้อมประมาณวงเงินการก่อสร้างเบื้องต้นอยู่ที่ราว 2,500 ล้านบาท ถัดจากนั้นจะได้นำเสนอต่อ ครม. ต่อไป

ทั้งนี้หากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอื่นใดเพิ่มเติม คาดว่าโครงการ ฯ นี้จะแล้วเสร็จและพร้อมจ่ายไฟได้ราวปี 2569 หรือปี 2570 ซึ่งจะคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามปกติเหมือนบนฝั่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นเกาะหรือพื้นที่ห่างไกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คิดอัตราค่าไฟฟ้าเดียวกัน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421103723018

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More