ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด (Baker McKenzie) โดย นางพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ และเรือโทยุทธนา ศิวรักษ์ กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในมิติด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emission) ตามนโยบายของประเทศไทย ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO และ Baker McKenzie เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์