ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้อุทิศดวงตาเป็นรายแรกของประเทศไทย และแนวคิดของคนต่อการอุทิศดวงตายุคแรกเริ่มในไทย

ผู้อุทิศดวงตาเป็นรายแรกของประเทศไทย และแนวคิดของคนต่อการอุทิศดวงตายุคแรกเริ่มในไทย

(ขวา) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สุขุมมาภินันท์ (ซ้าย) ศ.นพ. กอบชัย พรหมินทะโรจน์ เยี่ยม ดช. จตุพล แพทย์ประทุม หนึ่งในผู้ได้รับบริจาคดวงตา (ภาพจาก หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. สันต์ สุขสวัสดิ์)

 

ม.ร.ว. สันต์ สุขสวัสดิ์ (พ.ศ. 2455-2512) บุตร ม.จ. อนุชาติ สุขสวัสดิ์ กับหม่อมละม่อม สุขสวัสดิ์ อดีตนักบินของกองทัพอากาศที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สมบูรณ์ จึงต้องย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงการคลัง คือ “ผู้อุทิศดวงตารายแรกของประเทศไทย”

ม.ร.ว. สันต์ สุขสวัสดิ์

ม.ร.ว. สันต์ สุขสวัสดิ์ เคยลงชื่อบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ซึ่งเวลานั้นมีผู้ลงชื่อบริจาคทั้งสิ้น 3,000 ราย ต่อมา ม.ร.ว. สันต์ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเป็นเวลานาน และเสียชีวิตลงในวันที่  6 สิงหาคม 2512 นางทองย้อย สุขสวัสดิ์ ภรรยาและบุตรหารือกันและตัดสินใจสละดวงตาทั้งสองข้างของ ม.ร.ว. สันต์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมมาภินันท์ อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานศูนย์ดวงตา ให้สัมภาษณ์กับสื่อในเวลานั้นว่า ผู้แจ้งความประสงค์บริจาคดวงตาอาจมีจำนวนมาก แต่เมื่อท่านถึงแก่กรรม ครอบครัวหรือญาติพี่น้องกลับปกปิดไม่แจ้งศูนย์ดวงตา เพราะมีความเชื่อไม่อยากให้ศพอยู่ในสภาพในสมบูรณ์ หรือบางรายการแจ้งล่าช้าเกินไปทำให้ไม่สามารถนำดวงตามาใช้ประโยชน์ได้

แต่สําหรับการถึงแก่กรรมของ ม.ร.ว. สันต์ สุขสวัสดิ์ ภรรยาและบุตรแจ้งให้ศูนย์ดวงตาทราบโดยทันที  ศ. นพ. กอบชัย พรหมินทะโรจน์ หัวหน้าแผนกจักษุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรรมการศูนย์ดวงตาผู้หนึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่แพทย์ของศูนย์ไปรับดวงตาของผู้อุทิศนำมามอบให้แก่จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลในวันเดียวกัน

ทีมจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จํานวน 8 นาย ได้ทําการผ่าตัดเปลี่ยนตาดำให้แก่ผู้ป่วยพิการทางตาพร้อมกัน 2 ราย คือ เด็กชายจตุพล แพทย์ประทุม อายุ 9 ปี และนางสาวประเทือง เกตุผล อายุ 19 ปี ในคืนนั้นเวลา 21.00 น. ณ ห้องผ่าตัดตึกจุมภฏพงศ์บริพัตร

หลังการผ่าตัดคณะแพทย์ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่สองราย เพื่อติดตามผลและสอบถามอาการ พบว่ามีผู้ป่วยมีสุขภาพพดี ผู้ป่วยรายหนึ่งที่ได้รับบริจาคดวงตากล่าวว่า “หนูไม่คิดว่าโชคดีที่หมอผ่าตัดให้หายบอดเป็นรายแรก แต่หนูต้องระลึกถึงพระคุณของท่านผู้อุทิศดวงตาให้หนูไปชั่วชีวิตของหนู”

 

ข้อมูลจาก

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. สันต์ สุขสวัสดิ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2512 ณ เมรุวัดมกุฏกษัติยาราม

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_82585

The post ผู้อุทิศดวงตาเป็นรายแรกของประเทศไทย และแนวคิดของคนต่อการอุทิศดวงตายุคแรกเริ่มในไทย appeared first on Thailand News.