ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมการประชุม เพื่อจัดทำแผนน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมการประชุม
เพื่อจัดทำแผนน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– พิจารณาเส้นทางระบายน้ำ พื้นที่รับน้ำ ก่อนระบายสู่คลองชายทะเล
– ศึกษาโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ระนะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ 2ปี)
– พิจารณาจัดทำร่างคณะทำงานบูรณาการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมบางปู
– พิจารณาลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคเส้นทางระบายน้ำเพื่อดำเนินการมนส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/