ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูแล้งนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูแล้งนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูแล้งนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง

ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของทั้งสองเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้มีปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการจัดสรรให้ประชาชนในช่วงฤดูแล้งปีนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ จากข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งมีความจุอ่าง 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำในเขื่อน 14,962 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% มีแผนการระบายน้ำเฉลี่ย 18.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,782 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทางด้านเขื่อนวชิราลงกรณ มีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำในเขื่อน 5,550 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% มีแผนการระบายน้ำเฉลี่ย 23 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ยังสามารถรับน้ำได้อีก 3,310 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ จะมีเพียงพอต่อการจัดสรรให้ประชาชนในช่วงฤดูแล้งปีนี้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ ก็อยากให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และควรมีการวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421121000079

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More