ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ยโสธร สรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร

จ.ยโสธร สรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานสรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร เทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้ยังยืนถาวรสืบไปและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนที่ได้ร่วมกันสรงน้ำสิ่งศักดิ์ประจำเมืองยโสธรทั้ง 13 แห่งประกอบด้วย 1.พระธาตุพระอานนท์ 2.ศาลเจ้าปู่ 3.ศาลเจ้าพ่อหอชุม 4.ศาลเจ้าแม่สองนาง 5.อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา 6.พระสุก 7.เจดีย์เก่าวัดสิงห์ท่า 8.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 9.หอมเหศักดิ์หลักเมือง 10.ศาลเจ้าพ่อสองพี่น้อง 11.ศาลเจ้าพ่อเงินคำล้าน 12.เจดีย์เก่าวัดทุ่งสว่างชัยภูมิและ 13 ศาลย่าหล่า เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422114032468

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More