ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สอวช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนไทยจากสหราชอาณาจักร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือพัฒนาด้าน อววน. ของประเทศ

สอวช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนไทยจากสหราชอาณาจักร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือพัฒนาด้าน อววน. ของประเทศ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ที่ตั้งของ สอวช. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี – สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ให้การต้อนรับนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันได้กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยนอกจากการนำคณะ เยี่ยมชมสำนักงาน สอวช. ในครั้งนี้ ยังได้มีการนำเสนอการดำเนินงานของ สอวช. พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นจากคนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปสู่แนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศในอนาคต

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์