ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ย้อนบรรยากาศ-ภูมิทัศน์ “จังหวัดบึงกาฬ” ริมน้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2496

ย้อนบรรยากาศ-ภูมิทัศน์ “จังหวัดบึงกาฬ” ริมน้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2496

การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟของประเทศไทยได้นำความเจริญให้เกิดขึ้นแก่สองข้างทางและสร้างชุมชนใหม่ที่ทางรถไฟตัดผ่าน ทำให้การเดินทางติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว คนไทยจึงเริ่มรู้จักการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสำรวจบ้านเมืองของตน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะ มีอันจะกินพอที่จะหาซื้อกล้องถ่ายภาพได้ เมื่อเดินทางเพื่อการค้าหรือเพื่อการท่องเที่ยว จึงชอบที่จะบันทึกภาพขณะเดินทาง

การเดินทางในยุคที่ถนนหนทางยังไม่ทั่วถึงและสะดวกสบายเหมือนในยุคปัจจุบัน รถไฟจึงเป็นยานพาหนะที่ดีที่สุด เส้นทางรถไฟสายอีสานตอนบนเดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ถึงสถานีรถไฟอุดรธานี วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และถึงสถานีรถไฟนาทา (หนองคาย) เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2498 ทำให้ผู้คนจากส่วนกลางเดินทางไปรับราชการ ประกอบธุรกิจ ติดต่อค้าขายกับคนในท้องถิ่น และใช้เวลาบางส่วนท่องเที่ยวในสถานที่แปลกๆ และมีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นๆ

ภาพภูมิทัศน์ของอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายเป็นภาพที่บันทึก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2496 มีจำนวน 13 ภาพ สิบภาพแรกถ่ายบริเวณแก่งอะโฮง ริมน้ำโขง (ปัจจุบันคือแก่งอาฮง ตำบลหอคำ อำเภอเมืองฯ) ส่วน 3 ภาพหลังถ่ายในสถานที่ราชการที่อยู่ริมน้ำโขง คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 12 มิถุนายน 2561

Source: https://www.silpa-mag.com/old-photos-tell-the-historical-story/article_6780

The post ย้อนบรรยากาศ-ภูมิทัศน์ “จังหวัดบึงกาฬ” ริมน้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2496 appeared first on Thailand News.