ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หลังทำงานผ่านไป 3 เดือน การแก้ไขปัญหาล็อตเตอรี่เกินราคา

หลังทำงานผ่านไป 3 เดือน การแก้ไขปัญหาล็อตเตอรี่เกินราคา

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ขายเกินราคา เป็นปัญหาเรื้อรังที่หลายรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่พยายามจัดการกับปัญหา โดยต้องใช้ความกล้าหาญเพื่อจัดการกับต้นตอที่แท้จริง และคิดหารูปแบบวิธีการจำหน่ายสลากที่จะทำให้ประชาชนได้ซื้อในราคา 80 บาทให้ได้ทุกพื้นที่ ได้รับความสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่คนทุกเพศทุกวัยคุ้นเคย และผู้จำหน่ายสลากรายย่อยก็ยังสามารถมีรายได้เสริมจากการขายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากการรับสลากมาขายต่อ

มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด ทั้งหมด 21 คนมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นการเฉพาะ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ ทั้งการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคารายใหญ่ การเดินหน้าขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ไปจนถึงการผลักดันกฎหมายทั้งอาญา และทางแพ่งเพื่อการป้องปรามระยะยาว

ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากของผู้ค้ารายย่อย รวมถึงการตรวจค้น จับกุมดำเนินคดีบริษัทเอกชนหลายรายที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสำนักงานสลากฯ แต่กลับรับซื้อสลากจากผู้ค้ารายย่อยเพื่อนำมาขายต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับโควต้า เมื่อทำผิดเงื่อนไขในสัญญา สำนักงานสลากฯ ก็มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หรือยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าได้ทันที ซึ่งถูกดำเนินการไปแล้วกว่า 9,000 ราย

นอกจากการจัดการกับผู้ขายสลากเกินราคาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงต้องหาวิธีการเพื่อตัดปัญหาคนกลางให้หมดไป แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง จึงเป็นทางเลือกระยะเร่งด่วนที่ถูกนำมาใช้เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสลาก ตามโครงการ”สลาก80บาท”ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งเป้าขยายจุดจำหน่ายโครงการ ‘สลาก 80’ ไปทั่วประเทศ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยเชิงลึก พิจารณาเพิ่มอำเภอละ 1 จุด จากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละแล้ว ส่วนในเชิงกว้าง คือให้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายเดิมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 75 จังหวัด อำเภอละ 1-2 จุด รวมจำนวนไม่เกิน 1,000 จุด

โดยรูปแบบการทำงาน ระบบการสั่งซื้อจะถูกบันทึกและจัดเก็บข้อมูลไว้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้แก้ปัญหาสลากเปลี่ยนมือ และทำให้ราคาที่ซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนด เมื่อถูกรางวัล ระบบสามารถแจ้งเตือนให้ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ด้วย ซึ่งเริ่มนำร่องซื้อขายสลากผ่านแอปฯเป๋าตัง มาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยเฟสแรกนี้ เดิมมี 78 จุดในกรุงเทพฯและนนทบุรี เมื่อมีประชาชนสนใจซื้อมากขึ้น มีผู้แทนจำหน่ายสมัครร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมากขึ้น จึงมีการขยายจุดขายเป็น 135 จุดในกรุงเทพฯและปริมณฑล และยังขยายต่อไป ขณะที่เฟส 2 จะขยายจุดขายไปทั่วประเทศให้ครบ1,000 จุด อย่างน้อยอำเภอละ 1 จุด จะเริ่มซื้อขายในส่วนเฟส 2ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ในส่วนของผู้ที่ได้โควต้าจำหน่ายสลาก 5 เล่ม และชาวบ้านที่ทำอาชีพขายสลากมานาน ทางรัฐบาลจะนำรายชื่อเข้าระบบขายเช่นกัน โดยให้ผ่านการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัด ทางจังหวัดจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะจำกัดกรณีนี้ไว้ไม่เกิน 2แสนรายจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ยังจำหน่ายสลากเกิน 80 บาท จะมีการตรวจจับ ยึดคืนโควต้าจำหน่ายต่อไป แล้วนำโควต้านั้นมาเฉลี่ยแบ่งให้ผู้ที่ขายไม่เกินราคากำหนดตามโครงการสลาก 80 บาทเพิ่มเติมด้วย

ส่วนความคืบหน้าในโครงการจำหน่ายสลากดิจิทัล (Digital Lottery) นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบเพื่อทดสอบระบบ และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ต่อไป

และส่วนสำคัญอีกด้านที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน คือมาตรการทางกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิด รวมทั้งควบคุมและกำกับมิให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาฯ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการหลายเรื่อง ประกอบด้วย

– มาตรการทางแพ่ง ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคู่สัญญาโดยกำหนดมาตรการทางแพ่งเพิ่มเติม ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ การวางเงินมัดจำในการทำสัญญา การกำหนดให้มีเบี้ยปรับ เป็นต้น

– มาตรการทางอาญา ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดยการกำหนดมาตรการทางอาญาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม

– มาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดมาตรการทางกฎหมายซึ่งมิใช่มาตรการทางอาญาหรือมาตรการทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เหล่านี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อจัดการกับปัญหาสลากเกินราคาให้สำเร็จและเด็ดขาด เพื่อให้ผู้ซื้อได้ซื้อสลากในราคาตามที่กฎหมายกำหนด ในขณะที่ผู้ขายในระบบเดิมก็จะไม่ได้รับผลกระทบ มีอาชีพเสริม และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422113813464

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More