ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.อุตรดิตถ์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สื่อสารสังคมไปในทิศทางเดียวกัน

จ.อุตรดิตถ์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สื่อสารสังคมไปในทิศทางเดียวกัน

วันนี้ (22 เม.ย.65?) ที่ห้องประชุม? ณ ภาสิริ รีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์? นายผล? ดำธรรม? ผู้ว่าราชการ?จังหวัด?อุตรดิตถ์? เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมประกอบกับสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม และข่าวปลอม (Fake News) สังคมได้รับผลกระทบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ของประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์จึงจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสื่อสารในสังคม และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูลการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามช่องทางที่เหมาะสม มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน สื่อสารสังคมไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถสร้างการรับรู้ต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงทั้ง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐกร เวียงอินทร์? บรรณาธิการ The People เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422105945426

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More