ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทีมตำบล ร่วมกับ ศอ.บต. เริ่มระดมความเห็น เร่งช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จ.ยะลา วางแนวทางขจัดจน แก้ปัญหาทับซ้อนเป็นลำดับแรก

ทีมตำบล ร่วมกับ ศอ.บต. เริ่มระดมความเห็น เร่งช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จ.ยะลา วางแนวทางขจัดจน แก้ปัญหาทับซ้อนเป็นลำดับแรก

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับอำเภอเมืองยะลา และ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมประชุมหารือทีมปฏิบัติการตำบล เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน โครงการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการและศักยภาพของครัวเรือนยากจน ตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน

การหารือในวันนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก TPMAP ตามเป้าหมายในโครงการดังกล่าว จำนวน 379 ครัวเรือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้รับข้อสั่งการจากกพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ในการประชุมติดตามความคืบหน้าการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยให้เร่งระดมความคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือ และวางแผนงานในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละครัวเรือนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

นายชินโชติ บัวทอง ปลัดอำเภอประจำตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นของส่วนราชการในวันนี้ เพื่อร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน ที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจ ในส่วนของตำบลท่าสาป มีราษฎรที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ 1 ราย เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าว มีปัญหาทับซ้อน ทั้งปัญหาความยากจน สมาชิกภายในบ้านไม่มีงานทำ และมีผู้พิการภายในบ้าน จึงต้องวางแผนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ครัวเรือนดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พ้นเกณฑ์ความยากจนตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือในแต่ละครัวเรือนแล้ว ทีมตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. จะดำเนินการลงพื้นที่พูดคุยเชิงลึกอีกครั้ง สำหรับครัวเรือนที่มีปัญหาทับซ้อน และต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม การระดมความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือลักษณะเช่นนี้ จะมีการระดมความคิดเห็นวางแผนงานของทีมตำบลร่วมกับ ศอ.บต. ในทุก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423074006786

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More