ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สมุทรปราการ ขอให้ประชาชนพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูงที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมน้ำเจ้าพระยา คู คลอง

จ.สมุทรปราการ ขอให้ประชาชนพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูงที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมน้ำเจ้าพระยา คู คลอง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยระดับตารางน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) น้ำขึ้นเต็มที่ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.30 เมตรขึ้นไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เฝ้าระวังสถานการณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เฝ้าระวังสถานการณ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เฝ้าระวังสถานการณ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.20น. น้ำขึ้นสูงสุด 1.39 เมตร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.19 น. น้ำขึ้นสูงสุด 1.42 เมตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.20 น. น้ำขึ้นสูงสุด 1.42 เมตร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.17 น. น้ำขึ้นสูงสุด 1.38 เมตร

หมายเหตุ : ระดับน้ำขึ้นเต็มที่ในจุดวิกฤต สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.70 เมตรขึ้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของ ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงให้พ้นน้ำ กรณีเกิดน้ำท่วมผิวจราจร ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สูบระบายน้ำ เก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน งานแผนปิดกั้นช่องทางจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิจารณาจัดทำเส้นทางเบี่ยง หรือหากเกิดน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้จังหวัดทราบต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด หมายเลขทางโทรศัพท์/โทรสาร 02-382-6040-1

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422145126553

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More