ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศบค. ยกเลิกตรวจ ATK สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและการประกันภัย 10,000 เหรียญสหรัฐ

ศบค. ยกเลิกตรวจ ATK สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและการประกันภัย 10,000 เหรียญสหรัฐ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบ ปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่เข้ามาโดยการลงทะเบียนผ่านระบบ thailand pass ให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและการประกันภัย 10,000 เหรียญสหรัฐ ยกเลิกการตรวจ ATK เมื่อเดินทางมาถึงและไม่ต้องกักตัว แต่แนะนำให้ตรวจ self ATK หากพบเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล กรณีมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัว 5 วันและสังเกตอาการ 5 วัน

ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ thailand pass ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้เข้าพักเพื่อกักตัวใน AQ เป็นเวลา 5 วัน

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนทางบก กระทรวงมหาดไทย จะเปิดเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน หากเป็นคนไทย จะต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ สามารถผ่านเข้ามาได้และแนะนำให้ตรวจ self ATK ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัวตามมาตรการ ส่วนผู้ไม่มีสัญชาติไทย ที่ผ่านด่านถาวรเข้ามา 1-2 วัน สามารถแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ผ่านเข้ามาได้ โดยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ แต่หากผู้ที่เข้ามาระยะยาว ใช้หลักการเดียวกันกับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องเป็นผู้พิจารณา ในการเปิดดำเนินการให้ผู้ผ่านแดนทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร เป็นรายๆ ไป หากด่านใดมีความพร้อมดำเนินการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422142255538

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More