ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2565 ณ สนามฝึกของกองพลทหารราบที่ 9 จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังไม่เข้าใกล้สถานที่ฝึก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยจะดำเนินการฝึกนอกที่ตั้งและตรวจสอบการฝึก ในห้วงวันที่ 18-29 เมษายน 2565 ณ สนามฝึกของกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายประทวน และพลทหาร รวมจำนวน 70 นาย และครูฝึก จำนวน 10 นาย เข้ารับการฝึก โดยจะปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการฝึก และห้ามเข้าไปในพื้นที่การฝึกหรือดำเนินการใดใด เนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422153252568

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More