ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่ตลาดช่องจอม ยังไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่ตลาดช่องจอม ยังไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวผู้ติดตามและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายและการค้ามนุษย๋ ณ บริเวณตลาดช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ กอ.รมน.สร.ตม.สร. ตร.ภูธร กาบเชิง อำเภอกาบเชิง อบต.ด่าน และหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ผลการดำเนินงานตรวจสอบนายจ้าง จำนวน 6 แห่ง แรงงานต่างด้าว จำนวน 123 คน ทั้งหมดได้รับใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายไม่พบกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423100646795

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More