ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สสจ.ลำปาง แนะประชาชนปฏิบัติ หลังร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

สสจ.ลำปาง แนะประชาชนปฏิบัติ หลังร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรณีที่ประชาชนชาวลำปางได้ร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและครอบครัว 7-10 วัน ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA เช่น สวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อมีอาการไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

โควิด-19 หากพบผลบวกให้ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายนนี้ มีชาวลำปางเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อย่างน้อยวันละ 1-2 คน จึงเชิญชวนคนลำปาง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง(กลุ่ม 608) ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423105725805

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More