ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.พิจิตร ปิดเทอมเติมธรรม วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา

จ.พิจิตร ปิดเทอมเติมธรรม วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา

วันที่ 23 เมษายน 2565 ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติธรรมที่ดีงามอย่างยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทยและชาวพุทธ สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2543 เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มหาเถรสมาคม โดยมีพระราชวิจิตรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานอุปถัมภ์ และมีพระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งทางโลก คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และทางธรรม คือนักธรรมชั้นตรี โท เอก เปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค ควบคู่กันไป

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2565 โดยสามเณรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และหากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารหรือน้ำปานะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา โทร. 089-0015455, 083-1537615

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423132917843

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More