ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง เปิดหน่วยปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

ฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง เปิดหน่วยปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ย้ำ ปีนี้จะเกิดภัยแล้งไม่รุนแรงมากนักพร้อมเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ด้วยการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เกิดภัยแล้ง

นายสำเริง แสงภู่วงศ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและแผนรับมือภัยแล้งปีนี้ว่า ภัยแล้งจะไม่รุนแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมา ยกเว้นบางพื้นที่อาจเกิดฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหรือน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องวางแผนช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ โดยปีนี้จะต้องวางจุดขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมียื่นขอฝนหลวงมาแล้ว 33 จังหวัด ควบคู่กับดูแผนการเพาะปลูกประจำปีด้วยเพื่อให้เพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มี ทั้งนี้ การขึ้นบินแต่ละครั้งต้องดูความชื้นสัมพัทธ์ สภาพอากาศ ทิศทางของลม และปริมาณเมฆ เพื่อให้สามารถโปรยสารเคมีได้

ข้อมูล  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More