ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐบาลเชิญชวน ปชช. ใช้บริการ “สำนักงานที่ดินออนไลน์” นำร่องพื้นที่ กทม. จองคิวล่วงหน้า 3 วันทำการ ผ่านแอปฯ e-QLands

รัฐบาลเชิญชวน ปชช. ใช้บริการ “สำนักงานที่ดินออนไลน์” นำร่องพื้นที่ กทม. จองคิวล่วงหน้า 3 วันทำการ ผ่านแอปฯ e-QLands

รัฐบาลเชิญชวนผู้ที่ต้อง “จดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมที่ดิน” ใช้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ผ่านแอปฯ e-QLands เพื่อเข้าไปลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 3 วันทำการ
โดยเลือกจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน เลือกสำนักงานที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวก รอการยืนยัน จากนั้นเดินทางไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่จองไว้ได้
ทั้งนี้ สิทธิหรือนิติกรรมที่จะดำเนินการจดทะเบียนต่างสำนักงานได้นี้จะต้องเป็นแบบที่ไม่มีการต้องประกาศหรือรังวัด มีเอกสารเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องเข้าไปดำเนินการด้วยตนเอง
บริการดังกล่าวจะเริ่มนำร่องในกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แรก โดยกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายจะขยายบริการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งเป็น
-ปี 2566 ประกอบด้วย อุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม่ และสงขลา
-ปี 2567 ประกอบด้วย ขอนแก่น ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี สิงห์บุรี
นอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวก ลดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดเวลาทำนิติกรรมได้มากแล้ว ยังช่วยยกระดับเรื่องการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในระยะยาวของประเทศไทยด้วย
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53767
 ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53845

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More