ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565)

รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง)

– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)

– มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย

– ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

**ผู้ใช้สิทธิ “วินเซฟ”

สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

สถานีบริการน้ำมัน เป็นสถานีบริการน้ำมันของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้า

น้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

**สถานีบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ”

สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

www.doeb.go.th

โทร. 06 3269 2876, 02 794-4307 – 9

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูล กระทรวงพลังงาน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More