5 ขั้นตอน วิธีการขอรับบริการฝนหลวง

5 ขั้นตอน วิธีการขอรับบริการฝนหลวง

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://rainmaking.royalrain.go.th/Service/Request/method

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More