ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“โนวาแวกซ์” เผยข้อมูลเบื้องต้นจากการทดลองวัคซีนรวมเพื่อป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ พบผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

“โนวาแวกซ์” เผยข้อมูลเบื้องต้นจากการทดลองวัคซีนรวมเพื่อป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ พบผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

การทดลองวัคซีนรวมโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ทางคลินิกในเฟส 1/2 บ่งชี้ว่า วัคซีนตัวนี้ทนต่อผลข้างเคียงได้ดีและให้การตอบสนองภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลจากการทดลองนี้จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการทดลองเพื่อยืนยันขนาดยาในเฟส 2 ซึ่งมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการภายในปลายปี 2565
พบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั้งจากวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างเดียว และวัคซีนรวม โดยวัคซีนทั้งสองตัวนี้มีศักยภาพได้ไปต่อ
โนวาแวกซ์ อิงค์ (Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับโรคติดเชื้อรุนแรง ประกาศผลลัพธ์เบื้องต้นจากการทดลองทางคลินิกเฟส 1/2 เพื่อศึกษาวัคซีนรวมที่ป้องกันโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ได้ในตัวเดียว วัคซีนรวมตัวนี้มีชื่อว่า COVID-Influenza Combination Vaccine (CIC) ซึ่งรวมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโนวาแวกซ์อย่าง NVX-CoV2373 เข้ากับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ที่บริษัทกำลังพัฒนา โครงการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า วัคซีนรวมนี้มีความเป็นไปได้ ทนต่อผลข้างเคียงได้ดี และให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

“เรายังคงประเมินความเคลื่อนไหวในแวดวงสาธารณสุข และเชื่อว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันทั้งโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล” นายแพทย์เกรกอรี เอ็ม เกล็นน์ (Gregory M. Glenn) ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโนวาแวกซ์ กล่าว “เรามีความยินดีอย่างยิ่งกับข้อมูลเหล่านี้ และยินดีเช่นกันที่ทราบว่าวัคซีนรวมโควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่ รวมถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 มีศักยภาพได้ไปต่อ”

ความปลอดภัยและลักษณะการทนต่อผลข้างเคียงของวัคซีนรวมตัวนี้ สอดคล้องกับที่พบในวัคซีน NVX-CoV2373 ซึ่งป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเดียว และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบอนุภาคนาโนที่นำมาอ้างอิงในการทดลองดังกล่าว วัคซีนรวมตัวนี้ปรากฏให้เห็นว่าทนต่อผลข้างเคียงได้ดีในภาพรวม พบเหตุการณ์ไม่พีงร้ายแรงน้อยมาก และเมื่อประเมินแล้วก็ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนตัวนี้

การวิจัยนี้ใช้ผลลัพธ์หลักแบบพรรณนา โดยประเมินความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเมื่อฉีดวัคซีนรวม CIC ในสูตรต่าง ๆ การทดลองนี้ได้นำแนวทางการจำลองแบบโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments หรือ DoE) มาใช้ออกแบบ ทำให้เลือกโดสยาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งแอนติเจนโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาเมื่อเทียบกับวิธีการที่ใช้กันทั่วไป ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า วัคซีน CIC สูตรต่าง ๆ ให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแก่ผู้ร่วมการทดลองในระดับที่เทียบได้กับวัคซีนที่ป้องกันโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่อย่างเดียว (สำหรับแอนติเจน H1N1, H3N2, B-Victoria HA และ SARS-CoV-2 rS) นอกจากนี้ ผลการจำลองแบบยังแสดงให้เห็นว่า วัคซีนรวมมีศักยภาพในการลดจำนวนแอนติเจนลงได้ถึง 50% ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและส่งมอบ

วัคซีนแบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานทั้งสองตัวที่ใช้ในการทดลองนี้ ใช้สารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอันเป็นกรรมสิทธิของโนวาแวกซ์อย่าง Matrix-M(TM) เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนให้ยกระดับสู่การทดลองเพื่อยืนยันขนาดยาในเฟส 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปลายปี 2565

ข้อมูลจากการทดลองนี้ได้รับการนำเสนอแล้วในงานประชุมวัคซีนโลก (WVC) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี

ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ที่งานประชุมวัคซีนโลก โนวาแวกซ์ยังได้ทบทวนผลการค้นพบสำคัญจากการทดลองเฟส 3 เพื่อศึกษาวัคซีน NanoFlu ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่เพียงอย่างเดียว โดยการทดลองนี้บรรลุผลลัพธ์หลักในด้านการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแล้ว ผลลัพธ์เหล่านี้เคยเผยแพร่ให้ทราบแล้วในวารสาร The Lancet

การอนุญาตในสหรัฐ

วัคซีน NVX-CoV2373 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บริษัทกำลังพัฒนา ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีน NVX-CoV2373

ห้ามใช้ NVX-CoV2373 ในผู้ที่แพ้สารออกฤทธิ์หรือส่วนเติมเนื้อยาใด ๆ ในวัคซีนตัวนี้
พบกรณีที่เกิดอาการแพ้รุนแรงหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ควรมีบุคลากรรักษาและดูแลอาการประจำพื้นที่ในกรณีที่เกิดภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันหลังได้รับวัคซีน ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ไม่ควรให้วัคซีนดังกล่าวเป็นเข็มที่สองกับผู้ที่ฉีด NVX-CoV2373 โดสแรกแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรง
มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาจากความกังวล เช่น อาการเป็นลมธรรมดา (โรควูบ) การหายใจถี่เร็ว หรือปฏิกิริยาจากความเครียดในการฉีดวัคซีนทางเข็ม ควรมีมาตรการรับมือเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหากมีผู้หมดสติ
ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนในผู้ที่มีไข้เฉียบพลันรุนแรงหรือติดเชื้อเฉียบพลัน และไม่ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนหากเป็นการติดเชื้อในระดับเล็กน้อย และ/หรือมีไข้ระดับต่ำ
ให้ NVX-CoV2373 อย่างระมัดระวังในผู้ที่ได้รับยาต้านภาวะแข็งตัวของเลือด หรือผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดน้อยหรือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (เช่น โรคฮีโมฟิเลีย) เพราะอาจทำให้เลือดไหลหรือมีรอยช้ำหลังคนกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
NVX-CoV2373 อาจมีประสิทธิภาพลดลงในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
ฉีดวัคซีน NVX-CoV2373 ให้สตรีมีครรภ์ได้ หากการฉีดวัคซีนให้คุณมากกว่าโทษสำหรับทั้งมารดาและทารกในครรภ์
ฤทธิ์ของวัคซีน NVX-CoV2373 อาจกระทบความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องจักรเป็นเวลาชั่วคราว
ผู้ฉีดวัคซีนอาจไม่ได้รับการคุ้มครองเต็มที่จนกว่าจะฉีดวัคซีนโดสสองไปแล้ว 7 วัน การฉีดวัคซีน NVX-CoV2373 อาจไม่ได้คุ้มครองผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกคน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พบได้ในวัคซีนทุกยี่ห้อ
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยที่สุดในการทดลองคือปวดศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการปวดหรืออาการกดเจ็บบริเวณจุดฉีด เหนื่อยล้า และป่วยไข้
ดูข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลสรุปคุณลักษณะผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารกำกับยาได้ที่ www.NovavaxCovidVaccine.com

เกี่ยวกับการทดลองวัคซีนรวมโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ เฟส 1/2

การทดลองวัคซีนรวมโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ (CIC) เฟส 1/2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนลูกผสมแบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานของโนวาแวกซ์อย่าง NVX-CoV2373 และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่โนวาแวกซ์กำลังพัฒนา โดยรวมสารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้วอย่าง Matrix-M ในเข็มเดียวกันด้วย การทดลองนี้จะประเมินความปลอดภัย ความทนต่อผลข้างเคียง และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนรวมตัวนี้ในอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ใหญ่วัย 50-70 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงรวม 642 ราย ผู้เข้าร่วมการทดลองนี้จำเป็นต้องเคยติดไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 มาก่อน หรือไม่ก็เคยฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองมาก่อนเข้าร่วมการทดลองอย่างน้อย 8 สัปดาห์ อาสาสมัครทั้งหมดจะถูกสุ่มเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อประเมินการให้ยาในสูตรต่าง ๆ และจะได้วัคซีนเข็มแรกในวันที่ 0 และอีกเข็มในวันที่ 56 การทดลองนี้กำลังดำเนินการในออสเตรเลีย โดยมีจุดวิจัยรวม 10 แห่ง (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04961541)

เกี่ยวกับ NVX-CoV2373

NVX-CoV2373 เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบใช้โปรตีน วางโครงสร้างโดยใช้ลำดับพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์แรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 วัคซีน NVX-CoV2373 สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนลูกผสมของโนวาแวกซ์ เพื่อสร้างแอนติเจนที่มาจากโปรตีนหนาม (S) ของไวรัสโคโรนา เสริมฤทธิ์ด้วย Matrix-M(TM) แบบใช้ซาโปนินสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง NVX-CoV2373 ประกอบด้วยแอนติเจนโปรตีนบริสุทธิ์ที่ไม่เพิ่มจำนวนและไม่ทำให้เป็นโรคโควิด-19

วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์เป็นวัคซีนเหลวพร้อมใช้งานในขวดแก้วขนาด 10 โดส แบ่งเป็น 2 โดส โดสละ 0.5 มิลลิลิตร (แอนติเจน 5 ไมโครกรัม และสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M 50 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อห่างกัน 21 วัน จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ทำให้ใช้ช่องทางซัพพลายเชนวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีอยู่เดิมในการกระจายวัคซีนได้ ทั้งนี้ ควรใช้วัคซีนตามคำแนะนำจากหน่วยงานทางการ

โนวาแวกซ์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิต วางจำหน่าย และกระจายวัคซีน NVX-CoV2373 ทั่วโลก โดยการขึ้นทะเบียนที่ได้รับการรับรองแล้วในปัจจุบันใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านการผลิตระหว่างโนวาแวกซ์กับผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ปริมาณอย่างสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (SII) และจะเสริมด้วยข้อมูลจากแหล่งการผลิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของโนวาแวกซ์ในภายหลัง

เกี่ยวกับสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M(TM)

สารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอย่าง Matrix-M ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้วของโนวาแวกซ์ แสดงให้เห็นศักยภาพและความทนต่อผลข้างเคียง ด้วยการกระตุ้นทางเข้าของเซลล์ที่นำเสนอแอนติเจนลงบนจุดฉีด และยกระดับการส่งแอนติเจนในต่อมน้ำเหลืองเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโนวาแวกซ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโนวาแวกซ์ ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ NanoFlu เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบอนุภาคนาโนที่ประกอบด้วยโปรตีน hemagglutinin (HA) ลูกผสม ซึ่งโนวาแวกซ์ผลิตขึ้นในระบบ SF9 insect cell baculovirus วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวนี้ใช้ลำดับโปรตีนกรดอะมิโน HA แบบเดียวกับในลำดับ HA ไวรัสสายพันธุ์ปกติที่แนะนำ และประกอบด้วยสารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอันเป็นกรรมสิทธิของโนวาแวกซ์อย่าง Matrix-M วัคซีนที่กำลังทดลองตัวนี้ได้รับการประเมินในการทดลองแบบควบคุมในเฟส 3 ซึ่งดำเนินการในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่ 2562-2563

เกี่ยวกับโนวาแวกซ์

โนวาแวกซ์ อิงค์ (Nasdaq: NVAX) เป็นบริษัทชีวเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และวางจำหน่ายวัคซีนล้ำนวัตกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีลูกผสมอันเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ผนวกรวมพลังและความเร็วของพันธุวิศวกรรม เพื่อสร้างอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติสร้างภูมิต้านทานสูง ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพทั่วโลก NVX-CoV2373 ซึ่งเป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น ได้รับการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลก ทั้งคณะกรรมาธิการยุโรปและองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพิจารณาวัคซีนตัวนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.novavax.com และติดตามเราได้ทางลิงด์อิน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความในที่นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของโนวาแวกซ์ รวมถึงแผนและแนวโน้มการดำเนินงาน ความร่วมมือ กรอบเวลาที่จะทราบผลการทดลองทางคลินิก ซึ่งรวมถึงการทดลองยืนยันขนาดยาในเฟส 2 ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปลายปี 2565 ความคืบหน้าของวัคซีน NVX-CoV2373 และวัคซีน NanoFlu ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และวัคซีนรวมที่ป้องกันได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ ไปจนถึงขอบข่าย กรอบเวลา และผลลัพธ์ในการยื่นเอกสารและดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลในอนาคต รวมถึงแผนของโนวาแวกซ์ในการเพิ่มข้อมูลจากแหล่งการผลิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของโนวาแวกซ์ในภายหลัง การรับรองวัคซีน NVX-CoV2373 ในประเทศอื่น ๆ ศักยภาพของโนวาแวกซ์และวัคซีนรวมโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในการคุ้มครองประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอรรถประโยชน์ที่มุ่งหมายไว้ของวัคซีนรวมโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ วัคซีน NanoFlu และวัคซีน NVX-CoV2373 ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โนวาแวกซ์ขอเตือนว่า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความท้าทายในการบรรลุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตร ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและการทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ที่จำเป็นในการบรรลุข้อกำหนดจากฝ่ายกำกับดูแล; ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ ที่กำลังขาดแคลน; ข้อจำกัดด้านทรัพยากร รวมถึงทุนมนุษย์และกำลังการผลิต ที่กระทบต่อความสามารถของโนวาแวกซ์ในการดำเนินการตามเส้นทางด้านการกำกับดูแลที่วางแผนไว้ ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับหน่วยงานเอกชน รัฐบาล และหน่วยงานอื่น ๆ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในส่วน “Risk Factors” และ “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” ในรายงานประจำปีของโนวาแวกซ์ บน Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มากเกินไป เราขอเชิญชวนให้นักลงทุนอ่านเอกสารที่เราได้ยื่นต่อ SEC ที่ www.sec.gov และ www.novavax.comเพื่อศึกษาข้อความเหล่านี้ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้เท่านั้น เราไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ธุรกิจของเรามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงที่อ้างอิงไว้ข้างต้น นักลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุน และบุคคลรายอื่น ๆ ควรประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ติดต่อ :

นักลงทุน
เอริกา ชัลส์ (Erika Schultz) | โทร: 240-268-2022
อีเมล: ir@novavax.com

สื่อมวลชน
อาลี ชาร์แทน (Ali Chartan) | โทร: 240-720-7804
ลอรา คีแนน ลินด์ซีย์ (Laura Keenan Lindsey) | โทร: 202-709-7521
อีเมล: media@novavax.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More