ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สนง.ศึกษาธิการ จ.ตรัง เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565 ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เม.ย. นี้

สนง.ศึกษาธิการ จ.ตรัง เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565 ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เม.ย. นี้

นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565” ที่ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และจะประกาศผลการคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2565 โดยจัดอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 15.30 น. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ เสื้อ หมวก และเข็มวิทยฐานะเป็นยุวชนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับยุวชนประชาธิปไตยได้ทุกกิจกรรม ซึ่งจะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 2 คน เท่านั้น(กรุงเทพมหานคร 8 คน) อ้างอิงตามสถานศึกษาปัจจุบัน กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่https://forms.gle/awH7DC3RZUSLrNes5

และให้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองในรูปแบบสร้างสรรค์ ไม่จำกัดเทคนิค ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งตอบคำถามว่า “ถ้าท่านได้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ท่านจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?” (ขนาดห้ามเกิน 100mb) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเฟซบุ๊ก “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” หรือโทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 5 ในวันและเวลาราชการ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ด้านคุณสมบัติ 1.ต้องมีประสบการณ์และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้นำ อาทิ ประธานโรงเรียน/ ประธานชมรม/ประธานนิสิต นักศึกษา/กรรมการ

2. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา

4. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา และ 6. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ยกเว้นกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ออนไลน์ ปี 2563 และ 2564)

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423131012839

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More