ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“สามารถ” ติดตั้งระบบ Direct Coding แล้วเสร็จ พร้อมบริการ 1 พ.ค นี้

“สามารถ” ติดตั้งระบบ Direct Coding แล้วเสร็จ พร้อมบริการ 1 พ.ค นี้

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น แจ้งความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศว่า บริษัทได้ทำการติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพร้อมจะเริ่มทำการพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์