ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กสร.เตือนนายจ้าง หยุดการสูญเสียจากการทำงานในที่อับอากาศ แนะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ

กสร.เตือนนายจ้าง หยุดการสูญเสียจากการทำงานในที่อับอากาศ แนะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศ เตือนนายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของลูกจ้างและนายจ้าง

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์