จังหวัดเชียงรายจัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

จังหวัดเชียงรายจัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ปลายปี 2566

วันนี้ (23 เม.ย.65) เวลา 11.30 น. ที่บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ปลายปี 2566 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศ ไทย โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย นานาชาติ ฯ ส่งเสริมให้ศิลปินในจังหวัดเชียงรายได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะในทุกสาขาอย่างเต็มรูปแบบ สามารถแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานศิลปะ สร้างการรับรู้ในคุณค่าของงานศิลปะ เพิ่มคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของของจังหวัด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย

สำหรับงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เครือข่ายทางศิลปะและชาติพันธุ์ พิธีเปิดงาน การแสดงนาฏลีลาแบบล้านนาร่วมสมัย การจัดแสดงผลงานศิลปะ โดยสมาคมขัวศิลปะเชียงราย การออกร้านผลิตภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา การสาธิตและกิจกรรม work shop งานศิลปหัตถกรรมจากเครือข่ายศิลปินและภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย สู่ความเป็นสากลแต่คงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเชียงรายดั้งเดิมไว้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423180842894

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More