ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.นราธิวาส เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2) : Plus One Blood Donation, More Blood More Lives” ประจำเดือน พ.ค.65

จ.นราธิวาส เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2) : Plus One Blood Donation, More Blood More Lives” ประจำเดือน พ.ค.65

วันนี้ (25 เม.ย.65) นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามที่สภากาชาดไทย แจ้งให้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2) : Plus One Blood Donation, More Blood More Lives” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย อีกทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

สำหรับในเดือนพฤษภาคม 2565 กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ดังนี้ วันที่ 5 พฤษภาคม ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านยะบะ อำเภอรือเสาะ//วันที่ 10 พฤษภาคม ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง//วันที่ 18 พฤษภาคม ที่หอประชุม อบจ. อำเภอเมืองนราธิวาส และที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสุคิริน//วันที่ 19 พฤษภาคม ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจะแนะ//วันที่ 25 พฤษภาคม ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ และที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี และวันที่ 31 พฤษภาคม ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220425141749281

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More