ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรุงศรี ‘วานช่วยวาฬ’ ผนึกพลังพันธมิตรตอกย้ำแนวคิด Krungsri Zero Waste

กรุงศรี ‘วานช่วยวาฬ’ ผนึกพลังพันธมิตรตอกย้ำแนวคิด Krungsri Zero Waste

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากขยะที่ต้องการ การดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านประติมากรรม ‘วาฬ’ ภายใต้โครงการ ‘Care the Whale’ ที่สะท้อนวิกฤตปัญหาขยะและผลกระทบต่อทุกชีวิตรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจำนวนมากซึ่งเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะที่ถูก?ปล่อยลงทะเล โดยประติมากรรม ‘วาฬ’ ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต สร้างจากวัสดุเหลือใช้ 100% จำนวนทั้งสิ้น 987 กิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดหากถูกฝังกลบจะเป็นขยะที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ? 2,154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์