ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 9/2565 : CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ที่จะเริ่ม 1 พ.ค. นี้

CAAT News 9/2565 : CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ที่จะเริ่ม 1 พ.ค. นี้

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้าประเ

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ที่จะเริ่ม 1 พ.ค. นี้

          วันนี้ (26 เม.ย. 2565) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

          1. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจ COVID – 19 ใด ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจ ATK หากมีอาการ

          2. ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน สามารถตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจ COVID – 19 ใด ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว หากผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลตรวจ RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคสั่ง และจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว

          3. ผู้โดยสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID – 19 หรือจดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่มีระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ประกันนี้ในการรักษาอาการของ COVID – 19 หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

          4. ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจ RT-PCR และประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID – 19 ในระบบ Thailand Pass ก่อนการเดินทาง และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วผู้โดยสารจะได้รับ QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน หากไม่มี QR Code สายการบินอาจปฏิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารได้

          5. สายการบินจะต้องตรวจสอบผู้โดยสารว่ามี QR Code จากระบบ Thailand Pass ก่อนรับเป็นผู้โดยสารมากับอากาศยาน และหากพบว่าผู้โดยสารเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่มี QR Code สายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทาง

          6. สนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น การให้สวมหน้ากาก การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหรือออกสถานที่

          CAAT ยังเน้นย้ำและขอความร่วมมือสายการบินให้ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและเฝ้าระวัง อย่างเคร่งครัดตามมาตรการใหม่ ขณะเดียวกันให้สายการบินแจ้งข้อมูลผู้โดยสารให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อสามารถเตรียมพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศตามมาตรการใหม่ได้อย่างเต็มที่


_______________________________________
CAAT News ฉบับที่ 9/2565 
วันที่ 26 เมษายน 2565
กองสื่อสารองค์กร

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/