ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน มี.ค.65

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/