ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ภาคเอกชนผนึกความพร้อมพลิกโฉมปั้น ภูเก็ต พังงา กระบี่  ดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสของโลก

ภาคเอกชนผนึกความพร้อมพลิกโฉมปั้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ ดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสของโลก

สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกลุ่มธุรกิจต่างๆ อย่างถ้วนหน้า แต่กลุ่มธุรกิจที่โดนคลื่นซัดลูกใหญ่ในครั้งนี้คงหนีไม่พ้นธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ เนื่องจากรายได้ของพื้นที่เหล่านี้พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเฉพาะเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความร่วมมือเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตได้ดังเดิม ด้วยการนำร่องการพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน” เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่เมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์