ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

TIJ จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรม เปิดตัว “คู่มือว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังที่ตอบสนองต่อ เพศภาวะ” หวังพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

TIJ จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรม เปิดตัว “คู่มือว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังที่ตอบสนองต่อ เพศภาวะ” หวังพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

จากความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ (TIJ) และกรมราชทัณฑ์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ เพื่อร่วมกันผลักดันการนำมาตรฐานและบรรทัดฐานในระดับสากลมาปรับใช้ โดยเฉพาะการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของเรือนจำและการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์