PEA ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและ สนับสนุนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า

PEA ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและ สนับสนุนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มร.ไมเคิล ฉง รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี ณ GWM Experience Center ICONSIAM

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์